Terapia poznawczo-behawioralna - skuteczność

Jeżeli doświadczasz problemów w codziennym funkcjonowaniu i dotychczasowe próby radzenia sobie z nimi zawodzą, proponuję, abyś skorzystała/skorzystał z jednej z najskuteczniejszych i najszybciej przynoszących pożądane rezultaty metod psychoterapii.